Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Diverse

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
Subscrisa Briothermxps SRL, identificata cu sediul in Loc Stefanestii de Jos, Soseaua de Centura, nr. 6, Ilfov, in conformitate cu alin. 23, pct.1, lit. a si lit. b din Legea 102/13.04.2023, beneficiara a Autorizatiei de construire nr. 309 din 15.09.2023, emisa de Primaria Branesti, pentru executarea lucrarilor de construire pentru Locuinta P+M, imprejmuire si utilitati, imobil intravilan situat in Str. Soarelui, nr. 204D, sat Branesti, com. Branesti, Jud. Ilfov, anunta ca la data de 02.10.2023, ora 08.00, vor incepe lucrarile de construire. Organizarea de santier pentru executarea lucrarilor de construire va fi amenajata in interiorul proprietatii fara afectarea domeniului public. Lucrarile se vor executa in conformitate cu proiectul intocmit de proiectantul autorizat, fara afectarea domeniului public sau al vecinilor perimetrali.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
CII Costache Beatrice Ploiesti, str. Poienitei, nr. 20, et. 1, judet Prahova, tel 0344/100436, in calitate de lichidator ju di c iar c o nfo r m s entintei nr. 249/20.09.2023, Tribunalul Buzau, dosar nr. 1674/114/2022, notifica intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitorului I.I. Mihai I. Anisoara, sat Ramnicelu, com. Ramnicelu, nr. 572, jud. Buzau, CUI 32331231, F10/896/2013. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantei este 06.11.2023. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor este 17.11.2023. Termenul pentru intocmirea tabelului definitiv consolidat al creantelor este 28.11.2023

Anun Public Comuna Buzoe Sediul Satul Vulpe

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
ANUNŢ PUBLIC 2
Comuna Buzoești, având sediul în satul Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș, titular al planului ”Amenajament pastoral pentru pajiștile din U.A.T. Comuna Buzoești, județul Argeș”, anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, de luni până joi, între orele 900-1100.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Argeș, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

Anun Public Comuna Buzoe Sediul Satul Vulpe

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
ANUNŢ PUBLIC 1
Comuna Buzoești, având sediul în satul Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș, titular al planului ”Amenajament pastoral pentru pajiștile din U.A.T. Comuna Buzoești, județul Argeș”, anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, de luni până joi, între orele 900-1100.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Argeș, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

Infiintare partid

Valabil in:
Diverse Bucuresti
     Publicat in: 20 Sep 2023
In data de 12.04.2023 s-au depus la Tribunalul Bucuresti actele pentru dosarul 11612/3/2023 - infiintarea partidului Sanatate Educatie Natura Sustenabilitate (SENS), partid asumat centru-verde, care lucreaza pentru o societate moderna, in care fiecare om sau comunitate isi pot dezvolta potentialul.

Comunicat Presa Anun Finalizare Proiect

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 Sep 2023
COMUNICAT DE PRESA

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT
“A ÎNVĂȚA FĂCÂND!”

Asociația DILIGENT, CUI 43909790, în parteneriat cu Asociația Împreună Constrium Destine, CUI 43305718 a implementat în perioada 01.11.2022-31.07.2023 proiectul “A ÎNVĂȚA FĂCÂND”, finanțat prin Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 - 2021, APEL #1-RO2020/ACF_A1_GM_28.
Bugetul proiectului și valoare eligibilă aprobată a fost de 49.983,00 euro, finanţarea 100% nerambursabilă.

Obiectivul proiectului
OBIECTIVUL GENERAL a fost promovarea educației prin eco-gesturi pentru a forma o atitudine responsabilă față de mediu, de natura, eco-gesturi destinate să scadă consumul nejustificat și să limiteze gestionarea inadecvată a deșeurilor.
Beneficiarii finali ai proiectului au fost 30 de tineri cu vârste cuprinse între 14-19 ani din localitatea Miroslava, județul Iași și 10 membrii voluntari ai Asociației DILIGENT.
Beneficiari intermediari au fost: Liceul tehnologic M. Kogălniceanu din Miroslava, parinti/tutori, autoritatile locale, comunitatea locala, alți copii și tineri din comunitate.

Proiectul s-a finalizat in data de 31.07.2023, avand ca rezultate:
- 30 de tineri formați în spirit civic,
- O comunitate mai sensibilă la probleme de mediu,
- Campanii de informare și conștientizare atât în on line cât și offline.

NICUȚĂ ION - 0740019186

Anun Prealabil Privind Area Public Documentelor

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 12 Sep 2023
ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Constanța
Denumire UAT: CIOBANU, Sectoarele cadastrale: 3, 11, 17

OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 11, 17 din UAT CIOBANU, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare.
UAT CIOBANU
Data de început a afișării: 19.09.2023
Data de sfârșit a afișării: 20.11.2023
Adresa locului afișării publice: Strada Eroilor, nr.40A, comuna CIOBANU
Repere pentru identificarea locației: INCINTA PRIMĂRIEI COMUNEI CIOBANU
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

Nicodim Cristian Nicodim Elena Mirabela

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 07 Sep 2023
NICODIM CRISTIAN și NICODIM ELENA MIRABELA, titular al planului “P.U.D. OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU CLĂDIRE DE BIROURI ȘI ÎMPREJMUIRE”, cu amplasamentul în Strada G-ral Alexandru Cernat, nr. 57, Municipiul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul titularului, Dr.Petru Groza nr.8, zilnic, de luni până joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galați în termen de 18 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 06 Sep 2023
TCE DURAU SA ("Societatea") Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti - Ploiesti 172-176, corp A2, et. 2, sector 1 Inreg. ORC: J40/11878/2018 CUI 2003488 Nr. 119/06.09.2023 CONVOCARE In conformitate, cu prevederile Legii 31/1990, republicata, privind societatile si ale actului constitutiv al Societatii, administratorul unic al societatii TCE DURAU SA, CUI 2003488, CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, in data de 11.10.2023, ora 10.00, la punctul de lucru din Piatra Neamt, str. Gral Nicolae Dascalescu nr. 287, pentru toti actionarii inregistrati in Registrului Actionarilor la data de 06.10.2023, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea reinnoirii mandatului cenzorilor TCE DURAU SA: Dimitriu Maria, Vasnic Elena, David Adriana si al cenzorului supleant, Tirsu Elena, pentru o perioada de 3 ani, de la data de 15.09.2023, pana la data de 15.09.2026. 2. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator unic al TCE DURAU SA al domnului Chiriac George, pentru un mandat de 4 ani, de la data de 27.11.2023 pana la data de 27.11.2027. Informatiile cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru reinnoirea mandatului de cenzor, cenzor supleant si administrator unic se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, conform prevederilor Lg. 31/1190, republicata, privind societatile. Daca prima A.G.O.A. nu poate lucra din cauza neintrunirii cvorumului, cea de a doua A.G.O.A. va avea loc a doua zi, respectiv la data de 12.10.2023, ora 10.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. ADMINISTRATOR UNIC, CHIRIAC GEORGE

Modificare Prin Extinderea Magazinului

Valabil in:
Diverse Timis
     Publicat in: 06 Sep 2023
AC 554 07.08.2023 Modificare AC nr 526 din 04.07.2022 prin extinderea magazinului Profi existent cu spatiul comercial alaturat cf 401610-C1-U3, reamenajari, recompartimentari interioare, amplasare reclame, reclame luminoase, elemente de decor pe fatade

Ministerul Mediului Apelor Durilor Agen

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 04 Sep 2023
Ministerul Mediului , Apelor și Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ
Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ ÎN CADRUL STAȚIEI DE TRANSFORMARE 110/20/6 KV BĂRBĂTEȘTI , SAT VIERȘANI , COMUNA JUPÂNEȘTI , JUDEȚUL GORJ ȘI RACORDAREA ACESTEIA LA
REȚEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE – ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI
ENERGETICE ȘI REDUCERII EMISIILOR DE DIOXID DE CARBON PRIN COMPENSAREA CONSUMULUI PROPRIU TEHNOLOGIC , propus a fi amplasat în comuna Jupânești , sat Vierșani , jud Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 ,judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 08 – 14 .
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj .

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Romania Libera
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2023. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
26 Sep 2023
#boycotAustria