Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Citatii / Somatii

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

CITARE Judecatoria Zarnesti - ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
*Cei interesati a face opozitie la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de petentul PETROȘAN MIHAI ȘTEFAN, asupra imobilului inscris in CF 102695 - Poiana Marului
(CF vechi 3433- Poiana Marului), nr.top 3599,3601, situat in com.Poiana Marului, jud.Brasov, sunt invitati la Judecatoria Zarnesti in data 29.04.2022, ora-10.30, Dosar Civil nr.169/338/2022

CITARE Judecatoria Zarnesti - ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
*Cei interesati a face opozitie la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de petentii GIURGIU MARIA, DUMBRAVA ANGELA si DUMBRAVA SORIN, asupra imobilului inscris in CF.107025- Moieciu (CF vechi 224-Pestera), nr.top 10598/2, situat in sat.Pestera, jud.Brasov, sunt invitati la Judecatoria Zarnesti in data 29.04.2022, ora-10.30, Dosar Civil nr.3694/338/2021

CITARE Judecatoria Zarnesti - ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
*Cei interesati a face opozitie la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de petentii TOGOIE MARIA, BLAJ BREZEANU ANCUTA, CORCA MARINELA, TOGOIE COSTEL si TOGOIE IOAN, asupra imobilului inscris in CF.103596- Poiana Marului (CF vechi 31-Poiana Marului), nr.top 44/1, situate in com. Poiana Marului, jud.Brasov, sunt invitati la Judecatoria Zarnesti in data 06.04.2022, ora-10,00, Dosar Civil nr.3129/338/2021

iNSOLVENTA- ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
CII Maghiran Alexandru Victor, Ploiesti, Intrarea Daliei, nr.3, bl.15 I,ap.9, jud.Prahova numit administrator judiciar conform sentintei nr.96 din data de 21.02.2022 pronuntata de Tribunalul Prahova, Sectia a-II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal-Biroul faliment, in dosarul 5093/105/2021, anunta deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei MINERALIS MET INDCONSTRUCT SRL, Comarnic, str.Podul Virtos, nr.108, jud.Prahova, J29/2041/2016, CUI-36758619. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 06.04.2022. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea si publicarea in BPI a tabelului preliminar al creantelor este 25.04.2022. Termenul pentru intocmirea tabelului definitiv al creantelor este 19.05.2022. Prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la data de 29.04.2022 ora-13.00

Se citeaza Stan Catalin- Neculai la Judecatoria Barlad. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
*Se citeaza Stan Catalin- Neculai la Judecatoria Barlad, dosar nr.3094/189/2021 pentru 31.05.2022, in proces cu Dinu Elena Daniela.

Dezbaterea procedurii succesorale a defunctului. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
*CITATIE privindu-i pe toti mostenitorii legali sau testamentari cu domiciliul necunoscut, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului ROBITU ION, CNP 1411127080025, decedat la data de 03.12.2020,cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov, str.Metalurgistilor nr.6, sc.A, ap.5, jud.Brasov. Dezbaterea va avea loc in data de 06.06.2022, ora-11:00, la sediul Societatii Profesionale Notariale GHIMBASAN MARIA si VLASCEANU HORIA.

Somatie Judecatoria Sighisoara. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 10 May 2022
*Paratii Mihai Eugenia, Demian Florina, Pandrea Viorica, Danila Teofil, Constantin Gheorghe, Marian Georgeta, Ionescu Ileana, Barbucea Elvira, Pora Ioan, Babos Viorica, Babos Mirela, Otetea Ana, sunt chemati la Judecatoria Sighisoara in contradictoriu cu reclamanta IOSIPESCU ADRIANA EMILIA pentru data de 15.06.2022 in dos. nr.102/308/2022 avand ca obiect radiere ipoteca.

Citatie Judecatoria Turda. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 10 May 2022
*Numitii Mark Artimon, sotia lui Grecza Ianos, Nascuta Mancs Maria, Iepure Tivadar a lui Kostan Picu, toti cu domiciliul necunoscut sunt citati la Judecatoria Turda la data de 24.06.2022, sala 1, ora-11.00,in calitate de parati in dosar nr.6820/328/2020.

Dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune . Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 10 May 2022
*Cei interesati a face opozitie la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de petentul SULICA AUREL, asupra suprafetei de 257mp din imobilul inscris in CF. 102508 -Poiana Marului (CF vechi.2260
-Poiana Marului), nr.top 173, situat in Poiana Marului, jud.Brasov, sunt invitati la Judecatoria Zarnesti in data 16.06.2022, ora-09.00, Dosar Civil nr.42/338/2022

ROMANIA JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 10 May 2022
ROMANIA JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI, Dosar nr.105/248/2022 DISPUNE: in temeiul dispozitiilor art.130 din Decretul-Lege nr.115/1938 si in temeiul incheierii de sedinta din data de 4.05.2022 emite urmatoarea SOMATIE: Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei intorsura Buzaului sub nr.105/248/2022 posesorii: BULARCA ELISABETA, MITROFAN ILEANA, BULARCA TIT, LATIU MARIA, SAVU ANA, BULARCA PETRU, URDEA ELISAVETA, au invocat dobandirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului situat in extravilanul comunei Sita Buzaului, in suprafata de 1678mp inscris in C.F. nr.24997 Sita Buzaului (CF.vechi 3159 Buzaul Ardelean) nr.top.865/2 in suprafata de 1678mp arabil avand ca proprietar tabular pe Telean Susana, nascuta Bularca si care se invecineaza la nord-vest cu imobilul detinut de Floroian Cezar, la nord drum (DN.10) la sud-est cu imobilele detinute de Ola Florin (nr.cad.23751). Florian Gheorghe (nr.cad.23538) si Bularca Emilian (nr.top.843/2 si nr, cad.23404) si la
sud-vest cu imobilul definut de Oltean Aurelia (nr.cad.23340). Toti cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie,cu precizarea ca, in caz contrar se va trece la judecarea cererii in termen de 30 de zile de la emiterea celei din urma publicatii. Prezenta somatie: se afiseaza la sediul Judecatoriei Intorsura Buzaului, precum si la sediul Primariei Sita Buzaului; se publica intr-un ziar de circulatie nationala.

ANUNT PUBLICITATE SC PATISERIA ELVIN SRL, LICITATII. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 09 May 2022
ANUNT PUBLICITATE SC PATISERIA ELVIN SRL, cu sediul in Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 241, Bloc 6/A, etaj parter, Ap. 23-24, jud. Arad, Nr. de ord. in Registrul Comertului J2/1150/2015, CUI 35136375, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolventa Branzan Elena, CIF 2660129, Sediul social: str. Ion Slavici nr.9, Timisoara, jud. Timis, Nr. de inscr. in tabloul practicienilor in insolventa 1B1786, tel. 0756911298, fax. 035617226, E-mail: eblichidari@yahoo.com, anunta licitatie publica cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, a Caietului de sarcini si a Regulamentului de vanzare, pentru valorificarea urmatoarelor bunuri: 1. autoturism MERCEDES BENZ A170 CDI, 2. autoutilitara VOLKSWAGEN CADDY; Licitatia publica va porni de la pretul de evaluare al fiecarui bun, conform evaluarii aprobate de adunarea generala a creditorilor. Detaliile despre bunuri sunt prezentate in Caietul de sarcini, ce poate fi obtinut de la sediul Cabinetului Individual de Insolventa Branzan Elena pentru suma de 500lei. Licitatia va avea loc in data de: 18.05.2022, ora 09, la sediul Cabinetului Individual de Insolventa Branzan Elena din Timisoara, str. Ion Slavici nr. 9, jud. Timis. Pentru bunurile neadjudecate la aceasta licitatie, urmatoarele sedinte de licitatie se vor organiza in conformitate cu regulamentul de vanzare. Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al bunurilor pentru care se liciteaza. Orice persoana care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitata sa anunte in scris lichidatorul judiciar la sediul acestuia pana la data si ora primei licitatii, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare cererile dupa aceasta data. Cei interesati pot obtine date suplimentare si informatii la adresa de e-mail eblichidari@yahoo.com si la numarul de telefon: 0756911298.

INVITATIE. Persoanele interesate sa depuna oferte pentru servicii de evaluare. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 08 May 2022
INVITATIE. Persoanele interesate sa depuna oferte pentru servicii de evaluare in conformitate cu Standardele de Evaluare ale ANEVAR, in vederea stabilirii: 1. Valorii de piata a bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei, atat in varianta vanzarii bucata cu bucata, cat si in varianta vanzarii en-groos, 2. Valorii de lichidare/vanzare fortata a bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei, pentru urmatoarele bunuri: 7876 JUCARIE PLUS ORBYS SHEEP TOPFER LACTANA BIO 3 600 G 10 LUNI + TOPFER LACTANA BIO KINDER 500 G +12 LUNI 7411 ALL ABOUT NATURE CAPE PENGUIN 7413 ALL ABOUT NATURE HAMMER SHARK 7430 ALL ABOUT NATURE DOLPHIN CU SUNET 7515 ALL ABOUT NATURE ELEPHANT 7701 JUCARIE PLUS FLOPPYS HIPPO 7703 JUCARIE PLUS FLOPPYS ZEBRA 7704 JUCARIE PLUS FLOPPYS LION 7801 JUCARIE PLUS FLOPPYS BLACK CAT 7802 JUCARIE PLUS FLOPPYS TABBY CAT 7803 JUCARIE PLUS FLOPPYS BROWN CAT 7806 JUCARIE PLUS FLOPPYS SHNAUZER 7826 JUCARIE PLUS FLOPPYS BROWN BEAR 7830 JUCARIE PLUS ORBYS DRAGON 7831 JUCARIE PLUS FLOPPYS OWL 7834 JUCARIE PLUS FLOPPYS DOLPHIN 7837 JUCARIE PLUS FLOPPYS SHARK 7876 JUCARIE PLUS ORBYS SHEEP 7877 JUCARIE PLUS ORBYS DUCK 7879 JUCARIE PLUS ORBYS DONKEY 7911 ALL ABOUT NATURE SQUID 7913 JUCARIE PLUS FLOPPYS CHAMELEON 7918 JUCARIE PLUS FLOPPYS JELLY FISH 7921 ALL ABOUT NATURE SEA SLUG 7926 JUCARIE PLUS FLOPPYS CLOWN FISH 7927 JUCARIE PLUS FLOPPYS HERMIT CRAB 7928 JUCARIE PLUS FLOPPYS TURTLE 7955 JUCARIE PLUS FLOPPYS RABBIT 7959 JUCARIE PLUS FLOPPYS CROCODILE 7960 JUCARIE PLUS FLOPPYS DONKEY 7961 JUCARIE PLUS FLOPPYS LADYBUG 7962 JUCARIE PLUS FLOPPYS LEMUR 7963 JUCARIE PLUS FLOPPYS PANDA 7966 ALL ABOUT NATURE KANGOROO 7968 ALL ABOUT NATURE BLACK LEMUR 7974 ALL ABOUT NATURE BALOON FISH 7975 ALL ABOUT NATURE OCTOPUS 7978 ALL ABOUT NATURE HUMPBACK 8135 JUCARIE PLUS ORBYS OWL 8150 JUCARIE PLUS FLOPPYS RHINO 8151 JUCARIE PLUS FLOPPYS UNICORN 8153 JUCARIE PLUS FLOPPYS COW 8155 JUCARIE PLUS FLOPPYS DRAGON 8173 JUCARIE PLUS ORBYS PENGUIN 8186 ALL ABOUT NATURE MACAW 8188 ALL ABOUT NATURE PRAIRIE DOG 8189 ALL ABOUT NATURE RED PANDA 8190 ALL ABOUT NATURE CAPUCIN MONKEY 8194 ALL ABOUT NATURE PLAYPUS 8196 ALL ABOUT NATURE WOMBAT 8208 JUCARIE PLUS ORBYS MARMOSET 8211 JUCARIE PLUS ORBYS LION 8212 JUCARIE PLUS FLOPPYS REGAL TANG 8215 JUCARIE PLUS ORBIS COW 8226 ALL ABOUT NATURE GERMAN SHEPARD 8228 ALL ABOUT NATURE NORWEGIAN FOREST 8230 ALL ABOUT NATURE WHITE TIGER 8232 ALL ABOUT NATURE LION 8237 ALL ABOUT NATURE ORANGUTAN 8238 ALL ABOUT NATURE CHIMPANZEE 8240 ALL ABOUT NATURE TAPIR 8242 ALL ABOUT NATURE ECHIDNA 8245 JUCARIE PLUS ORBYS ROCKHOPPER 8257 ALL ABOUT NATURE RHINO 8258 ALL ABOUT NATURE EAGLE 8259 ALL ABOUT NATURE MOOSE 8262 ALL ABOUT NATURE KOMODO DRAGON 8264 ALL ABOUT NATURE TURTLE 8267 ALL ABOUT NATURE SWORD FISH 8346 ALL ABOUT NATURE HYENA 8347 ALL ABOUT NATURE SKUNK 8348 ALL ABOUT NATURE IBERIAB LYNX 8350 ALL ABOUT NATURE TARSIUS 8352 ALL ABOUT NATURE LANGUR 8356 ALL ABOUT NATURE VELOCIRAPTOR 8357 ALL ABOUT NATURE STEGOSAURUS 8359 ALL ABOUT NATURE ANKYLOSAURUS 8361 ALL ABOUT NATURE TYRANNOSAURUS REX 8378 ALL ABOUT NATURE CUTTLE FISH 8380 ALL ABOUT NATURE TREE FROG 8381 ALL ABOUT NATURE HIPPO 8382 ALL ABOUT NATURE TOUCAN 8384 ALL ABOUT NATURE GIBBON 8386 ALL ABOUT NATURE GREEN SNAKE 8388 ALL ABOUT NATURE ARCTIC SEAL 8400 JUCARIE PLUS ORBYS CLOWNFISH 8414 JUCARIE PLUS ORBYS SCHNAUZER 8416 JUCARIE PLUS ORBYS LEOPARD AVENT SCF143/06 CAPAC BIBERON AVENT SCF150/60 GEANTA TERMOIZOLANTA AVENT SCF169/38 SUZETA ORTODONTICA 0-6L AVENT SCF258/02 TERMOPADS 2IN1 CALD/RECE AVENT SCF631/27 TETINA 0L+ AVENT SCF632/27 TETINA AVENT SCF633/27 TETINA 3L+ AVENT SCF634/27 TETINA 6L+ 2 BUC AVENT SCF634/27 TETINA 6L+ 2 BUC CLIPPASAFE 10 HAM PREMIUM MULTICOLOR CLIPPASAFE 10 HAM PREMIUM NAVY CLIPPASAFE 10 HAM PREMIUM NAVY CLIPPASAFE 10 HAM PREMIUM NEGRU CLIPPASAFE 10D DINOSAUR CLIPPASAFE 10D LADYBIRD CLIPPASAFE 139/2S EXTENSIE CLIPPASAFE 139/9 PIVOT Y CLIPPASAFE 139/9 PIVOT Y CLIPPASAFE 14 CLIPPASAFE 15 PROTECTIE UNIVERSALA LANDO CLIPPASAFE 15/1 PROTECTIE LANDOU CLIPPASAFE 16 CLIPPASAFE 25 HAM INCHEIETURA BLACK CLIPPASAFE 25 HAM INCHEIETURA MULTICOLOR CLIPPASAFE 25 HAM INCHEIETURA NAVY CLIPPASAFE 25 HAM INCHEIETURA PINK CLIPPASAFE 27 AGATATOARE JUCARII CLIPPASAFE 27 AGATATOARE JUCARII CLIPPASAFE 28 HAM COPII PT SCAUN STD CLIPPASAFE 31 REFLECTOR CARUCIOR CLIPPASAFE 32 CLIPPASAFE 32 CLIPPASAFE 32 CLIPPASAFE 35 PROTECTIE IMPERMEABILA CLIPPASAFE 36 CLIPPASAFE 37 SUPORT ANTIALUNECARE CLIPPASAFE 3CB PLASA PATUT CLIPPASAFE 3S PLASA PATUT CLIPPASAFE 41/1 PROTECTIE CLIPPASAFE 42 PLASA DEPOZITARE CLIPPASAFE 42 PLASA DEPOZITARE CLIPPASAFE 42 PLASA DEPOZITARE NAVY CLIPPASAFE 43 GEANTA CLIPPASAFE 43 GEANTA CLIPPASAFE 44 SUPORT PAHAR CLIPPASAFE 44 SUPORT PAHAR CLIPPASAFE 45 PLASA JUCARII BAIE CLIPPASAFE 45 PLASA JUCARII BAIE CLIPPASAFE 46 TERMOMETRU CLIPPASAFE 48 AGATATOARE GEANTA CLIPPASAFE 48 AGATATOARE GEANTA CLIPPASAFE 49 AGATATOARE GEANTA CLIPPASAFE 49/5 AGATATOARE GEANTA CLIPPASAFE 49/5 AGATATOARE GEANTA CLIPPASAFE 4S PLASA INSECTE CLIPPASAFE 5 PLASA CLIPPASAFE 5 PLASA CLIPPASAFE 5/3 CLIPPASAFE 5/3 CLIPPASAFE 5/3 CLIPPASAFE 50 ROLLER CLIPPASAFE 52 PARASOLAR CLIPPASAFE 52/1 CLIPPASAFE 53 PLACUTA BABY ON BOARD CLIPPASAFE 53 PLACUTA BABY ON BOARD CLIPPASAFE 53 PLACUTA BABY ON BOARD CLIPPASAFE 54 PERNA SUPORT GAT CLIPPASAFE 54 PERNA SUPORT GAT CLIPPASAFE 54 PERNA SUPORT GAT CLIPPASAFE 55/1 BLACK CLIPPASAFE 55/3 CENTURA 3-8 ANI BLACK CLIPPASAFE 55/3 CENTURA 3-8 ANI BLACK CLIPPASAFE 56 PROTECTIE BANCHETA AUTO CLIPPASAFE 6 PLASA INSECTE ALBA CLIPPASAFE 6 PLASA INSECTE NEAGRA CLIPPASAFE 6/3 ALB CLIPPASAFE 6/3 ALB CLIPPASAFE 6/3 NEGRU CLIPPASAFE 6/3 NEGRU CLIPPASAFE 63 CUTIE DEPOZITARE MASINA CLIPPASAFE 63 CUTIE DEPOZITARE MASINA CLIPPASAFE 66/1 GHIOZDANEL PENGUIN CLIPPASAFE 66/2 FOOTBALL CLIPPASAFE 66/3 GHIOZDANEL STRAWBERRY CLIPPASAFE 66/3 GHIOZDANEL STRAWBERRY CLIPPASAFE 66/4 GHIOZDANEL FLOWER CLIPPASAFE 66/4 GHIOZDANEL FLOWER CLIPPASAFE 7 COS MULTIFUNCTIONAL CLIPPASAFE 70/3 CAPAC 2 PINI PROTECTIE CLIPPASAFE 70/5 CLIPPASAFE 70/5 CLIPPASAFE 71 CLIPPASAFE 71 CLIPPASAFE 71 CLIPPASAFE 71/1 CLIPPASAFE 71/3 CLIPPASAFE 71/3 CLIPPASAFE 71/5 INCUIETORI MAGNETICE CLIPPASAFE 72/1 CLIPPASAFE 72/1 CLIPPASAFE 72/2 PROTECTIE USI DULAP CLIPPASAFE 72/2 PROTECTIE USI DULAP CLIPPASAFE 73/1 CLIPPASAFE 74 CLIPPASAFE 75 CLIPPASAFE 76 OPRITOR USA CLIPPASAFE 76 OPRITOR USA CLIPPASAFE 76/1 CLIPPASAFE 76/2 OPRITOR USA PREMIUM CLIPPASAFE 76/2 OPRITOR USA PREMIUM CLIPPASAFE 76MO3 OPRITOR USA CLIPPASAFE 77MO8 COLTARE PROTECTIE CLIPPASAFE 78/2 LUMINA VEGHE PRIZA CLIPPASAFE 78/2 LUMINA VEGHE PRIZA CLIPPASAFE 79/1 PROTECTIE CANT USA 120CM CLIPPASAFE 79/1 PROTECTIE CANT USA 120CM CLIPPASAFE 79/2 PROTECTIE DEGETE USIA 2B CLIPPASAFE 83/1 OPRITOR USI/GEAMURI CULI CLIPPASAFE 84MO3 INCUIETOERE MULTIFUNCTI CLIPPASAFE 85MO4 INCUIETORI MINI CLIPPASAFE 87 SUPORT ROLA SNUR/CABLU CLIPPASAFE 88 PROTECTIE CUPTOR SI ARAGAZ CLIPPASAFE 89 OPRITOR USA CLIPPASAFE 91 PROTECTIE DVD CLIPPASAFE 112 POARTA LANSINOH 10400 PERNITE SAN 3IN1 LANSINOH 20417 RECIPIENT STOCARE LAPTE PACHET ROTI LUMINOASE SCOOT AND RIDE TROTINETA 96174 ALB/ROSU TROTINETA 96177 ALB/ALBASTRU TROTINETA 96194 ROZ/GALBEN TROTINETA 96206 ALBASTRU TROTINETA 96207 ROZ TROTINETA 96209 ROSU Raportul, avand in vedere ca stocul de marfuri nu a mai avut miscare de peste 2 ani (viteza de rotatie = 0), ceea ce insemna ca toate produsele ce compun acest stoc au fost depozitate intr-un container pentru marfa timp de 2 ani, trebuie sa prezinte si: a. detalii despre conditiile de depozitare, temperatura, umiditate, etc. b. starea fizica a acestor produse, daca o parte din ele sunt expirate, degradate sau ar mai putea fi valorificate cumva; c. analiza de piata pentru specificul produselor din stoc, o mare parte din produse reprezinta jucarii de plus "Floppys" si "All About Nature" care la o scurta analiza de piata sunt indisponibile sau nu se mai afla pe stoc, ceea ce poate insemna aa aceste jucarii sunt in faza de declin, adica perioada in care au fost cautate si expuse la vanzare s-a incheiat; tot din lista fac parte jucarii - trotinete - la o analiza de piata pretul lor de vanzare este dublu fata de pretul din lista de achizitie (pret ce nu contine adaos comercial si nici tva), tetinele pentru biberoane sunt si vor fi cautate mereu dar nu se cunoaste care este starea acestora dupa 2 ani de depozitare si daca ar mai putea fi valorificate; d. pentru produsele pentru care exista piata este necesara in cadrul raportului o analiza detaliata pe specificul produsului. Stocul de marfa se afla in Bucuresti. Ofertele trebuie sa contina in mod obligatoriu: onorariu solicitat (lei, fara TVA), copii conforme cu originalul dupa legitimatiile ANEVAR vizate pe anul 2021, un angajament prin care ofertantul accepta plata onorariului ulterior valorificarii bunurilor si termenul de executie. Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail eblichidari@yahoo.com, pana in data de 31.08.2021, inclusiv. Desemnarea si nivelul onorariului evaluatorului se va face de catre adunarea generala a creditorilor. Pentru orice alte informatii suplimentare, va rugam sa contactati lichidatorul judiciar la telefon 0756911298 sau e-mail eblichidari@yahoo.com.

Somatie emisa de Judecatoria Zarnesti din Judetul Brasov. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 06 May 2022
Somatie emisa de Judecatoria Zarnesti din Judetul Brasov, prin care se aduce la cunostinta celor interesati ca sunt invitati sa faca opozitie in Dosarul 2379/338/2018 la cerere de uzucapiune formulata de Nitu Petru pentru dobandire drept de proprietate asupra terenului de 140mp inscris in CF 103435 Poiana Marului sub nr. top. 396/2. In cazul in care nu se va formula opozitie instanta va pasi la judecarea cererii.

declararea judecatoreasca a mortii Judecatoria Constanta. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 06 May 2022
Subsemnatul , CHIREA ION, in calitate de fiu, anunt termen de judecata in procesul privind declararea judecatoreasca a mortii mamei mele, MANOLACHE MARIA, nascuta la data de 20.06.1936 in cadrul dosarului nr. 32758/212/2021 aflat pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 15 iunie 2022, ora .8.30, complet C15, sala 3. Numita MANOLACHE MARIA este invitata sa se prezinte la termenul de judecata!

Intrarea in faliment. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 06 May 2022
FAST INSOLV IPURL notifica tuturor creditorilor debitoarei FERMIN DUAL CONSULTING SRL
cu sediul social in Bucuresti Aleea Giurgeni nr. 4 bl. F13 sc.5 ap.51 sect.3 inmatriculata sub
nr. J40/1115/2009 avand CUI:25026251 ca prin Incheierea din 03.05.2022 a Tribunalului Bucuresti in dosarul nr. 4249/3/2022 s-a dispus intrarea in faliment in procedura simplificata, stabilindu-se urmatoarele termene: pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor: 14.06.2022, pentru intocmirea tabelului preliminar al creantelor: 21.06.2022 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor 05.07.2022. Data primei adunari a creditorilor: 23.06.2022.

Citare 2 - in calitate de parat la Judecatoria Calarasi. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 06 May 2022
Numitul VOICU GABRIEL, este chemat in calitate de parat la Judecatoria Calarasi, in data de 01 Noiembrie 2022, ora 09:30, completul 9, camera Sala 2, in dosarul civil nr. 6729/202/2021, avand ca obiect "inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - PV SERIA DPLC NR. 0100264" , in contradictoriu cu reclamanta U.A.T. Comuna Dichiseni.

Citare in calitate de parat la Judecatoria Calarasi. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 06 May 2022
Numitul VOICU GABRIEL, este chemat in calitate de parat la Judecatoria Calarasi, in data de 01 Noiembrie 2022, ora 09:30, completul 9, camera Sala 2, in dosarul civil nr. 6730/202/2021, avand ca obiect "inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - PV SERIA DPLC NR. 0101982" , in contradictoriu cu reclamanta U.A.T. Comuna Dichiseni.

Judecatoria Rupea Judetul Dosar Soma Conformitate

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 05 May 2022
R O M A N I A
JUDECATORIA RUPEA
JUDETUL BRAŞOV

Dosar nr. 2297/293 /2021

SOMAȚIE


În conformitate cu dispozițiile art.130 din Decret Lege 115/1938 se emite somația prin care se aduce la cunoștință celor interesați că reclamantul Bucurenciu Bogdan cu domiciliul în localitatea Lupsa nr.49, com Hoghiz, a solicitat Judecătoriei Rupea să se constate că a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilul situat în localitatea Cuciulata nr.354, jud Braşov, înscris în CF nr. 102535 Hoghiz (nr. vechi 2190 Cuciulata) nr. top.325/1, 326/1 cu o suprafață de 1004 mp, proprietate tabulară a numiților Demian George și Demian Ileana, cu titlul de convenție din 1898, și Comșa Ioan cu titulul de moștenire din anul 1969, în conformitate cu dispozițiile art.28 alin.1 din Decretul Lege nr.115/1938.
Persoanele interesate pot face opoziție la Judecătoria Rupea în termen de o lună de la data afișării și publicării prezentei somații.

In temeiul art. 1137 Cod Civil Judecatoria Sighisoara. Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 04 May 2022
*In temeiul art. 1137 Cod Civil Judecatoria Sighisoara someaza succesibilii succesorali ai defunctului KLINGHAMMER ULRICH CHRISTIAN FRIEDRICH decedat la data de 8.01.2017 sa se infatiseze in fata Judecatoriei Sighisoara la termenul de judecata di data de 7.09.2022 ora 10:00 in cauza avand ca obiect dezbatere succesiune formulata de reclamantul FINTOC MIHAIL in contradictoriu cu paratii MULLER IMGARD si UAT Municipiul Sighisoara.

Lupou Romulus Daniel Cheama Judecata Mihai

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 01 May 2022
Lupou Romulus - Daniel cheama in judecata pe Mihai Gheorghita la judecatoria Moldova Noua pe data de 12.07.2011 in dosarul nr. 225 / 261 / 2011 - actiune in constatare

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Romania Libera
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
23 May 2022