Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Anunturi publice de mediu - ANPM, ziarele Romania Libera sau Ziarul Anunt de Mediu® in prima editie nationala disponibila (transmitere PDF a paginii pentru depunere la dosar). Publica acum   un anunt pe 33 situri!

Enache Mihaela Veronica Titular Proiectului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 May 2022
ENACHE MIHAELA VERONICA, titular al proiectului anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul CONSTRUIRE ATELIER REPARATII AUTO (P,P+1), IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE, POMPA APA, SEPARATOR DE HIDROCARBURI, PLATFORME DEPOZITARE DESEURI , propus a fi amplasat in Oras Baicoi, Str. 11 Iunie nr. 57, Jud. Prahova. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Petrom Titular Proiectului Demolare Platforma

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 May 2022
*OMV PETROM SA, titular al proiectului "Demolare platforma tehnologica. Abandonare sonda.6010" propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțișoara, identificat prin CF.nr.105976- Orțișoara, nr.top.105976, jud.Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demolare platforma tehnologica. Abandonare
sonda-6010", propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțisoara, identificat prin CF.nr.105976- Orțișoara,
nr.top.105976, jud.Timiș. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Timiș din Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

Anun Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 May 2022
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare S.C. Gaztub Enterprise S.R.L. titular al proiectului "Demontare conductă de gaz Strejești - Pitești cu nr. SAP 10236107/0/1 și 10236108/0/1", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demontare conductă de gaz Strejești - Pitești cu nr. SAP 10236107/0/1 și 10236108/0/1", propus a fi amplasat in orașul Scornicești, satele componente ale orașului Scornicești, județul Olt, Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Decizia etapei de incadrare de catre APM Braila- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 May 2022
OMV PETROM S.A anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Construire Parc fotovoltaic Oprisenesti inclusiv bransamente si racorduri", propus a fi amplasat in judetul Braila, oras Ianca, sat Oprisenesti, Str. Brailei nr. 106, Cv 21, P248: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr.16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro - sectiunea Reglementari / Acordul de mediu / Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

Obtinerea autorizatiei de mediu- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 May 2022
In conformitate cu O. U.G. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, RIA MERIDIAN SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul "HOTEL MERIDIAN" din municipiul Cluj Napoca, str. Calea Turzii, nr. 62, judetul Cluj. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, str. Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni-joi, intre orele 8: 00-16: 30, si vineri, intre orele 8.00-14.00 sau pe mail: office@apmcj. anpm. ro

ANUNT PUBLIC. PENTRU SOLICITARE AUTORIZATIE DE MEDIU. APM GIURGIU. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 May 2022
ANUNT PUBLIC. PENTRU SOLICITARE AUTORIZATIE DE MEDIU. FEPRA COLLECTION SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Sublocotenent Zaharia nr. 5, Parter, Sector 1, Jud. Ilfov, titular al activitatii "Cod CAEN 3821-Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase." ce se desfasoara la punctul de lucru din Localitatea Singureni, Nr. Cadastral 30218, Jud. Giurgiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu la APM Giurgiu.
Informatiile/observatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii desfasurate, pot fi consultate/depuse zilnic, la sediul A.P.M. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl.111, sc.A+B, et.1, de luni pana joi intre orele 900 -1300, sau pe e-mail la adresa office@apmgr.anpm.ro

Depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 May 2022
SC VERDICAL PARC SRL avand sediul in Afumati, str. Padurii, nr. 67, judetul Ilfov titular al planului/ programului
"P.U.Z. SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN LOCUIRE iN ZONA SERVICII COMERT ȘI ZONA MIXTA- PENTRU CONSTRUIRE CAMIN DE BATRaNI ȘI DEPENDINTE, ALIPIRE TERENURI (alipire N.C. 52328, N.C. 52329, N.C. 52330, N.C. 52331, N.C. 52332, N.C. 52333, N.C. 52334)" Comuna Afumati, T8, P29, Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 11.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare . Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 May 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. Cotruta Costin Adelin cu domiciliul in comuna Contesti, str. Inv. Ion Dumitrascu, nr. 36, judetul Teleorman, titular al proiectului "Service auto si spalatorie auto anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ¨Service auto si spalatorie auto",propus a fi amplasat in comuna Vedea, sat Vedea, str.Arsache, nr. 12 NC 31823, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mum. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni- joi intre orele 9.00- 14.00 si vineri intre orele 9.00- 12. 00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

Luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 May 2022
VERESCA IOAN titular al proiectului "EXTINDERE RETELE DE APA POTABILA SI CANALIZARE MENAJERA BRANȘAMENTE DE APA SI RACORDURI DE CANAL MENAJER" propus a fi amplasat Mun. Timisoara, identificat conform CF nr.446112, top 446112, CF nr. 446125, top 446125, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul EXTINDERE RETELE DE APA POTABILA SI CANALIZARE MENAJERA BRANȘAMENTE DE APA SI RACORDURI DE CANAL MENAJER" propus a fi amplasat Mun. Timisoara, identificat conform CF nr.446112, top 446112, CF nr. 446125, top 446125, jud. Timis. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni - joi ȋntre orele si vineri ȋntre orele, , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/Sectiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 May 2022
ANEXA 5.J la procedura. Anunt public privind decizia etapei de incadrare. Mire Energia SRL titular al Acordului de mediu nr. 3 din 25.02.2013, emis de APM Constanta, pentru proiectul: "Construire centrala electrica eoliana in Comuna Dobromir Dobromir II, compusa din instalare grupuri generatoare eoliene, realizare racord electric intre grupurile generatoare eoliene prin LES 20 (30) kV, realizare statie intrare- iesire si statie de transformare ale centralei electrice eoliene 30/ 110Kv, realizare racord electric la Sistemul Energetic National prin LES/ LEA 110/ 400 kV, realizare drumuri de acces noi, reabilitare drumuri de exploatare existente, organizare de santier", propus a fi amplasat in extravilanul Comunei Dobromir, Judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Transferul Acordului de mediu nr. 3 din 25.02.2013 emis pentru Mire Energia SRL, pentru proiectul: "Construire centrala electrica eoliana in Comuna DobromirDobromir II, compusa din instalare grupuri generatoare eoliene, realizare racord electric intre grupurile generatoare eoliene prin LES 20 (30) kV, realizare statie intrare-iesire si statie de transformare ale centralei electrice eoliene 30/ 110Kv, realizare racord electric la Sistemul Energetic National prin LES[LEA 110/400 kV, realizare drumuri de acces noi, reabilitare drumuri de exploatare existente, organizare de santier", propus a fi amplasat in extravilanul Comunei Dobromir, Judetul Constanta, catre UNITEDPOWER EOLIAN SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din Municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23, Judetul Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 09.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 May 2022
ANEXA 5.J la procedura. Anunt public privind decizia etapei de incadrare. Mire Energia SRL titular al Acordului de mediu nr. 2 din 25.02.2013, emis de APM Constanta, pentru proiectul: "Construire centrala electrica eoliana in Comuna DobromirDobromir I, compusa din instalare grupuri generatoare eoliene, realizare racord electric intre grupurile generatoare eoliene prin LES 20 (30) kV, realizare statie intrare-iesire si statie de transformare ale centralei electrice eoliene 30/ 110Kv, realizare racord electric la Sistemul Energetic National prin LES/ LEA 110/400 kV, realizare drumuri de acces noi, reabilitare drumuri de exploatare existente, organizare de santier", propus a fi amplasat in extravilanul Comunei Dobromir, Judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Transferul Acordului de mediu nr. 2 din 25.02.2013 emis pentru Mire Energia SRL, pentru proiectul: "Construire centrala electrica eoliana in Comuna Dobromir-Dobromir I, compusa din instalare grupuri generatoare eoliene, realizare racord electric intre grupurile generatoare eoliene prin LES 20 (30) kV, realizare statie intrare-iesire si statie de transformarealecentralei electrice eoliene 30/110Kv, realizare racord electric la Sistemul Energetic National prin LES/ LEA 110/ 400 kV, realizare drumuri de acces noi, reabilitare drumuri de exploatare existente, organizare de santier", propus a fi amplasat in extravilanul Comunei Dobromir, Judetul Constanta, catre UNITEDPOWER EOLIAN SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din Municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, Judetul Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 09.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 May 2022
ANEXA 5.J la procedura. Anunt public privind decizia etapei de incadrare. Mire Energia SRL titular al Acordului de mediu nr. 1 din 25.02.2013, emis de APM Constanta, pentru proiectul: "Construire centrala electrica eoliana in localitatea Baneasa, compusa din instalare grupuri generatoare eoliene, realizare racord electric intre grupurile generatoare eoliene prin LES 20 (30) kV, realizare racord la Sistemul Energetic National prin LES/ LEA 110/ 400 kV, realizare drumuri de acces noi, reabilitare drumuri de exploatare existente, organizare de santier", propus a fi amplasat in extravilanul OrasuluiBaneasa, Judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Transferul Acordului de mediu nr. 1 din 25.02.2013 emis pentru Mire Energia SRL, pentru proiectul: "Construire centrala electrica eoliana in localitatea Baneasa, compusa din instalare grupuri generatoare eoliene, realizare racord electric intre grupurile generatoare eoliene prin LES 20(30) kV, realizare racord la Sistemul Energetic National prin LES/ LEA 110/ 400 kV, realizare drumuri de acces noi, reabilitare drumuri de exploatare existente, organizare de santier", propus a fi amplasat in extravilanul OrasuluiBaneasa, Judetul Constanta, catre UNITEDPOWER EOLIAN SRL.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din Municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, Judetul Constanta, in zilele de luni pana Vineri intre orele 09,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta

Decizia etapei de incadrare pentru Puz. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 May 2022
Sc Botofan Daniel Florin PFA cu domiciliul in Bod Colonie str Fabricii bl 18 ap1 jud Brasov, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare pentru Puz "Amenajare iaz piscicol"de" adoptare fara aviz". Comentarii si sugestiile publicului asupra deciziei etapei de incadrare se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov str Politehnicii nr3 in termen de 10zile de la data anuntului

Decizia etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras- Severin. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 May 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare Buncianu Dorel, titular al proiectului "Construire casa parter", anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras- Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire casa parter", propus a fi amplasat in Sat Gornea, Com. Sichevita, judet Caras-Severin, Nr. Topo 31887. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din Resita, str. Petru Maior, nr.73, in zilele de luni-joi, intre orele 08:00-15:00, si vineri, intre orele 08:00- 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Depunerea solicitarii autorizatiei de mediu. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 May 2022
CITY PEST CONTROL SRL, titulara a activitatii "Alte activitati de curatenie" cod CAEN 8129, desfasurata in Bucuresti, sector 2, sos. Electronicii nr. 21-23, anunta publicul asupra depunerii solicitarii autorizatiei de mediu, Informatiile privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii din partea publicului, formulate in scris, se pot depune zilnic, la sediul APM Bucuresti.

depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu . Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 May 2022
INFORMARE SC OSCAR DOWNSTREAM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire statie mixta distributie carburanti tip "L", propus a fi amplasat in intravilanul orasului Pecica, FN, identificat prin CF nr. 314090 Pecica, jud. Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad si la sediul SC Oscar Downstream SRL din localitatea Magurele, str. Atomistilor nr. 14, judetul Ilfov. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00- 14:00.

Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 May 2022
WAY RESEARCH anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reamenajare parcare Piata Chilia Veche, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 6, Str Chilia veche. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului PRIMARIA SECTOR 6 din Calea Plevnei, nr. 147- 149, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00- 12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 May 2022
Titularul S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Demontare conducta de gaz Hurezani - Capreni cu SAP nr. N35030460_0; N35030460_1; N35030460_2; N35030460_3, in lungime totala de 2422 m" propus a fi amplasat in comuna Capreni, judetul Gorj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Targu Jiu, str. Unirii, nr. 76, judetul Gorj, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

Anunt Public Privind Depunerea Solicit

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 May 2022
*Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-" Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est", amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM. Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Anunt Solicitare Autorizatie Mediu Petrol

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 May 2022
*ANUNT SOLICITARE AUTORIZATIE MEDIU. SC PETROL OFFICE SRL supune dezbaterii publice solicitarea autorizatiei de mediu pentru activitatea: CAEN 4730- Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate, desfasurata in jud. Neamt, sat Dumbrava Rosie, comuna Dumbrava Rosie, strada Dumbravei, nr. 4. Informatiile privind activitatea pot fi consultate la sediul APM Neamt din Piatra Neamt, Piata 22 Decembrie nr. 5, de luni pana joi intre orele 8,00- 16,30 si vineri intre orele 8,00 - 14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamt `in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Romania Libera
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
23 May 2022