Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Anunturi publice de mediu - ANPM, ziarele Romania Libera sau Ziarul Anunt de Mediu® in prima editie nationala disponibila (transmitere PDF a paginii pentru depunere la dosar). Publica acum   un anunt pe 33 situri!

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - AUTORIZARE- APM BRASOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
SC NORDTEC ROMANIA SRL, cu sediul in Mun. Brasov, Str. Carpatilor nr 60 (incinta Parcului industrial Metrom), Jud. Brasov anunta publicul interesat supra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru functionarea societatii privind "Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic". Observatiile publicului se primesc in scris la sediua APM Brasov, Str. Politehnicii nr 3, pe toata perioada de derulare a procedurii de autorizatie.

Autorizare Plan Urbanistic de Detaliu , APM BUCURESTI. Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
ALEXANDRA BOGDAN, COSTIN BOGDAN, MARIANA BOGDN SI PAUL BOGDAN, titulari ai proiectului Plan Urbanistic de Detaliu Str. Drumul Gura Putnei, nr. 94-98, Sector 3, Bucuresti, anunta publicul interesat asupra elaborarii documentatiei de urbanism P.U.D. Str. Drumul Gura Putnei, nr. 94-98 , Sector 3, Bucuresti, in vederea Construirii unui imobil cu functiune de locuinte colective cu Rh=S+P+3E, retele interioare, accese auto si pietonale, racordare la drumurile publice, drumuri auto si alei in incinta, parcaje auto, spatii verzi, amenajare incinta, imprejmuire teren. Documentatia poate fi consultata la sediul Primariei Sectorului 3 - Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Serviciul Consultare publica PUD-uri, str. Calea Dudesti nr.191, Bucuresti, Sector 3 sau pe site-ul www.primarie3.ro. Observatiile, comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul primariei Bucuresti, Sector 3, str. Calea Dudesti nr. 191, sau pe adresa de email pudurbanism@primarie3.ro in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC. AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU . Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare conform prevederilor H.G. 1076/2004, a Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Municipiului Medias, UPI-Medias, UP II Angar-Fundu Lacului, jud.Sibiu, in categoria celor care nu necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu, conform prevederilor H.G.1076/2004. Motivatia deciziei etapei de incadrare se gaseste pe pagina http://apmsb.anpm.ro. Observatiile, comentariile publicului, reconsiderarea deciziei etapei de incadrare se trimit in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str.Hipodromului, nr.2A, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului, tel: 0269/256545.

Anunt procedura de autorizare. APM IALOMITA. Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
Paun Aurelia- Alexandrina, cu domiciliul in municipiul Pitesti, str.Prundu Mic, nr.14, jud.Arges, titular al planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand persoanei fizice Paun Aurelia- Alexandrina -U.PI Frumusica, amplasat pe raza comunei Axintele, jud.Ialomita, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu si dezbaterea publica a proiectului de plan si a raportului de mediu pentru planul mai sus mentionat. Sedinta de dezbatere publica va avea loc in data de 28.11.2022, ora-11.30, la sediul Primariei Comunei Axintele, jud.Ialomita. Proiectul de plan si Raportul de mediu pot fi consultate la sediul A.P.M.Ialomita, din Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.1, in zilele de luni- joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre 8.00- 14.00 sau pe site-ul A.P.M.Ialomita si la sediul titularului de plan. Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se vor primi in scris la sediul A.P.M.Ialomita, in zilele de

"Intocmire plan urbanistic zonal pentru construire ansamblu locuinte- APM ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
Ion Dumitru avand domiciliul in comuna Berceni, str. Valea Serii nr. 42, titular al proiectului "Intocmire plan urbanistic zonal pentru construire ansamblu locuinte si functiuni complementare, P+1+M, amenajare circulatii si utilitati", situat in comuna Vidra, sat Crestesti, sola/tarla 21, parcela 295, 259/16/1. lot 3 si lot 2, sola/ tarla 21, parcela 295, 259/16/1, lot 3, lot 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru strategia mentionata si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a strategiei poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9 - 13. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. S.C. HELLA ROMANIA S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Relocare canal ANIF", propus a fi amplasat in Ghiroda, Calea Aviatorilor, nr. 22, CF 410941, nr. topografic 410941, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, jud. Timis, si la sediul S.C. HELLA ROMANIA S.R.L., cu sediul in Ghiroda, str. Hella, nr. 3, judetul Timis, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00 - 16.30, si vineri intre orele 8.00 - 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
SC BIRLIANT DISTRIBUTION SRL, titular al PUZ -"Realizarii unei zone de comert-servicii, amenajare accese si circulatii, utilitati", in localitatea Moara Vlasiei, Tarla 93, Parcela 364, NC 51532, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
SC VER INTERMED SRL, cu sediul in Jud. Ilfov, Com. Berceni, Bd. 1Mai, Nr. 65, Parter, impreuna cu MARIN GABRIEL MIREL, in calitate de proprietari ai terenurilor situate in judetul Ilfov, Comuna Vidra, Tarla 22, Parcela 316/18,316/25/1, nr. cad. 60060, 60061, 60308, 60309, titulari al Planului PUZ - "CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI" din Tarla 22, Parcela 316/18, 316/25/1, nr. cad. 60060, 60061, 60308, 60309, Comuna Vidra, judetul Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Jud. Ilfov, Com. Berceni, Bd. 1Mai, Nr. 65, Parter, Cam. 3, in calitate de proprietar ai terenurilor situate in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 20, Parcela 49/4,5, nr. cad. 66638, 66637, titulari al Planului PUZ - "ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI" din Tarla 20, Parcela 49/4,5, nr. cad. 66638, 66637, Comuna Berceni, judetul Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt Public privind decizia etapei de incadrare. APM BUCURESTI. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
Anunt Public privind decizia etapei de incadrare pentru CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA PARTER, PAVILION, PISCINA IN AER LIBER, DEBARCADER, IMPREJMUIRE, UTILITATI SC/ PF RCC MEDIA DEVELOPMENT, ZAINEA NECULAI, ZAINEA RODICA MARIANA titulari ai Proiectului "Construire unifamiliala parter, pavilion, piscina in aer liber, debarcader, imprejmuire, utilitati" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evalauraii impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire unifamiliala parter, pavilion, piscina in aer liber, debarcader, imprejmuire, utilitati" propus a fi amplasat in judetul Ilfov, sat Ghermasesti, com, Snagov, Str. Piatra Craiului nr 46. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 , in zilele de Luni - Vineri , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainte comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
Spitalul Clinic Filantropia cu sediul in B-ul Ion Mihalache 11-13 ,sector 1 Bucuresti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Activitatea institutiei : servicii medicale Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, cod 060841, Bucuresti, in zilele de luni - joi intre orele 9 - 13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov in termen de 5 zile de la afisare.

ANUNT PUBLIC- APM ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
GINGA TRAIAN,avand domiciliul in Mun.Bucuresti, Str.Borangicului, Nr.6, sect.2, titular al Planului Urbanistic Zonal-Dezmembrare teren T23 P80/1, amplasat in tarlaua-23, parcela-80/1, sat.Caciulati, Com.Moara Vlasiei, jud.Ilfov, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 14.09.2022, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel:021.4301523, 021.4301402, 0746248440),in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNT PUBLIC- Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara.. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - C.N.A.I.R. S.A., titular al proiectului "SERVICII DE PROIECTARE FAZA EXPERTIZA TEHNICA SI INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE/STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL: LOT 3:3) CONSOLIDARE POD PE DN7 LA Km 378+ 534 LA SIMERIA, JUD.HUNEDOARA", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "SERVICII DE PROIECTARE FAZA EXPERTIZA TEHNICA SI INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE/STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL: LOT 3:3) CONSOLIDARE POD PE DN7 LA Km 378+534 LA SIMERIA, JUD.HUNEDOARA", propus a fi amplasat in localitatea Simeria, DN7- KM 378+534 Simeria, jud. Hunedoara, judetul Hunedoara. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, judetul Hunedoara, in zilele de luni - joi, intre orele 800 -1600 si vineri intre orele 8.00- 14.00 , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmhd.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara.

Etapa de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului- APM PRAHOVA. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Servicii de proiectare faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul: LOT 3-2) Pod pe DN 1 km 94+ 345, judetul Prahova", propus a fi amplasat in judetul Prahova, municipiul Campina, DN1; Paraul Campinita; tarlaua 12, parcela Pdt 398/1; tarlaua 11, Parcela Pdt 398; comuna Poiana Campina, DN1; paraul Campinita; comuna Cornu, sat Cornu de Jos, DN1, Paraul Campinita, titular COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova. Comentariile/ Observatiile/ Propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt.

Pahlavani Mohammad Titillar Mdash Construire

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022

"PAHLAVANI ALI MOHAMMAD, titillar al "PUD — Construire spãlãtorie auto ecologicã in regim selfservice ", propus a fl amplasat in municipiul Timipara, str. Divizia 9 Cavalerie, nr.64, CF nr. 414263, nr. cad. 414263, jud. Timi* aduc la cuno$inta publicului cä decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. 111`. 1076/2004, este cea de adoptare a planului tärä aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de IO zile calendaristice, la sediul APM Timi}, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-1 8A, Timi;oara."

Anun Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str.Coralilor, sect.1, nr.22, titulară a proiectului "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle-Est" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle.Est" propus a fi amplasat in com.Clejani, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Comuna Nocrich Calitate Titular Anunta

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
*Comuna Nocrich, in calitate de titular anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru: Amenajament fond forestier proprietate privata apartinand comunei Nocrich, UP I Nocrich, judetul Sibiu, situat in judetul Sibiu. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul titularului, Comuna Nocrich, nr.274, din data de 18.01.2022 intre orele 9-14. Comentariile si observatiile scrise ale publicului interesat se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, situat in Sibiu, Str. Hipodromului, nr. 2A, telefon: 0269/422653, respectiv pe mail office@apmsb.anpm.ro, in zilele de luni-vineri, intre orele: 10.00- 12.00, in termen de 18 (pentru primul anunt) si 15 (pentru al doilea anunt) zile de la aparitia anuntului.

ANUNT PUBLIC PRIMARIA BERCENI. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
PAULOPOL-NECULA Dan, cu domiciliul in mun. Bucuresti, Calea Vacaresti, nr.207, bl. 85B, sc.A, et.7, ap.27, sector 4, in calitate de initiator al PUZ - Ansamblu locuinte P+1+M, functiuni complementare, amenajare circulatii, utilitati, ridicare topografica, amplasament com. Berceni, T15, P 38/2/17, 38/2/20, jud. Ilfov, anunt publicul interesat asupra depunerii documentatiei de mai sus la Primaria com. Breceni in vederea obtinerii Avizului de Oportunitate.

ANUNT PUBLIC PRIMARIA BERCENI. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
Pro Sign DeSign SRL, avand sediul in Str. Povestei, nr. 10, bl. C, demisol, Spatiu Comercial nr. 3, in calitate de proiectant al documentatiei PUZ - Introducere in intravilan a terenului si reglementare pentru construire locuinte P+1+M, dotari compatibile si amenajare circulatii si utilitati, pe terenul amplasat in com. Berceni, jud. Ilfov, T 12, P 32/1/1/30, 31, 32, NC 57467, NC 51837, il anunta pe proprietarul terenului invecinat, T12, P32 /1/1/33, asupra demararii documentatiei mai sus mentionate, avand ca scop introducerea in intravilan si reglementarea terenurilor pentru construirea de locuinte individuale, conform Certificatului de Urbanism 1035/ 18.08.2022, emis de catre Primaria Berceni. Termenul de raspuns in scris catre Proiectant este de 10 zile de la data publicarii, in caz contrar, vom considerare acordul tacit asupra continuarii documentatiei PUZ fara implicarea si asocierea acestuia.

Anunt publicat prin www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Oct 2022
Subsemnata Militaru Andreea, declar ca am pierdut carnetul si legitimatia de student emise de Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti. Le declar nule.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Romania Libera
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0770.595.458.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0770.595.458 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Ziarul de Mediu SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
07 Oct 2022