Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Anunturi publice de mediu - ANPM, ziarele Romania Libera sau Ziarul Anunt de Mediu® in prima editie nationala disponibila (transmitere PDF a paginii pentru depunere la dosar). Publica acum   un anunt pe 33 situri!

Informare Conformitate Prevederile Legii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Sep 2023

**INFORMARE In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TERASTEEL S.A. cu sediul in localitatea Saratel, Calea Teraplast, nr. 1, comuna Șieu Magherus, jud. Bistrita-Nasaud, telefon 0728060592, intentioneaza sa solicite de la A. N. "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor "INFIINTARE UNITATE NOUA DE PRODUCTIE IN CADRUL TERASTEEL S.A. - CONSTRUIRE HALE DE PRODUCTIE PANOURI TERMOIZOLANTE", amplasate in judetul Calarasi, orasul Lehliu-Gara, Tarla 95, Lot 1, nr. cadastral 27334. Aceasta investitie este noua. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului TERASTEEL S.A. cu sediul in localitatea Saratel, Calea Teraplast, nr. 1, comuna Șieu Magherus, jud. Bistrita-Nasaud, telefon 0728060592 dupa data de 15.06.2023.

Subscrisa Number Proprietara Asupra Terenului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Sep 2023
**Subscrisa NUMBER ONE SRL , proprietara asupra terenului amplasat in judetul Ilfov, oras Voluntari, Tarla 47, P959, Nr.cad. 128900 in suprafata totala de 11336mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate, pentru documentatia PUZ "Intocmire PUZ Edificare ansamblu de locuinte colective si functiuni conexe - comert/servicii cu Rh D+P+ 11E, amenajare circulatii si utilitati". Documentatia a fost depusa pentru consultare la Primaria Voluntari data de 13.06.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Fonduri Europene din cadrul Primariei Voluntari, Bulevardul Voluntari, (tel 031 4036110) si pe email la adresa primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Sep 2023
S.C. NEXTE RO PROJECT BETA S.R.L., titular al proiectului "Construire Centrala Electrica Fotovoltaica Pi= 42900 kW nextE pe teren si racordare la reteaua electrica, posturi de transformare, statie electrica 110/20 kV, amenajare teren, si stem supraveghere perimetrala CCTV, imprejmuir eteren si drumuri acces", anunta publicului interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare" pentru proiectul "Construire Centrala Electrica Fotovoltaica Pi= 42900 kW nextE pe teren si racordare la reteaua electrica, posturi de transformare, statie electrica 110/ 20 kV, amenajare teren, sistem supraveghere perimetrala CCTV, imprejmuire teren si drumuri acces, propus a fi amplasat in Comuna Prejmer- Brasov, amplasament identificat prin extras CF nr. 109170. Proiectul deciziei si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Medilui Brasov, str. Politehnicii nr. 3, Brasov si la sediul titularului Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 29 A, Bucuresti, Sector 5, in zilele de luni- joi, intre orele 8.00- 1600 si vineri, intre orele 8.00- 14.00, precum si la adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii sau observatii asupra proiectului sau asupra deciziei de incadrare, zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii, nr. 3.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Sep 2023
SERV TRANS CAR S.A. cu sediul in Municipiul Focsani, Str. Comisia Centrala, Nr. 28B, Judetul Vrancea, solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autoriztiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) :Transport deseuri nepericuloase in sistem profesional, amplasat in judetul Constanta si Judetul Vrancea. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

APM ARGES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
SC Forte Gaz SRL, titular al activitatii:4671, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea RECEA, str.Principala , nr. 336, judetul ARGES . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM ARGES, Str. Egalitatii, Nr. 50 A, Pitesti, Jud. Arges, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM ARGES, pe durata derularii procedurii de autorizare.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - APM ILFOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
SC OPTIM BETON MRK S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE DEPOZITARE, PRODUCTIE SI SERVICII - CU CONDITIA INTOCMIRII UNEI DOCUMENTATII TIP P.U.D. - Tarla 36, Parcela 171/8, Lot 2-3, Nr. 302, Jud Ilfov, Orasul Chitila, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul SC OPTIM BETON MRK S.R.L. din Satul Salcuta nr.302, judetul Dambovita, oras Titu, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov. sau email: office@apmif.anpm.ro.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
MAISADOUR SEMENCES ROMANIA PRIN HARAMBAT FRANCOIS anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "GARAJ PENTRU UTILAJE AGRICOLE-P SI RACORDURI UTILITATI", propus a fi amplasat in judetul Calarasi, comuna Belciugatele, tarla 59, parcela 288, N.C 22964. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, Calarasi, 910005 si la sediul de MAISADOUR SEMENCES ROMANIA PRIN HARAMBAT FRANCOIS , cu sediul Sat Belciugatele, str. Valea Belciugatele nr 23/1, Jud Calarasi, in zilele de luni- vineri, intre orele 10.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
SERENDIPITY INDUSTRY SERVICE SRL, titulara a activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520 desfasurata in Ilfov, Bragadiru, str. Unirii, nr. 70, informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul pot fi obtinute la sediul APM Ilfov, din Bucuresti, aleea Lacul Morii nr. 1, 0214306677, office@apmif.anpm.ro, intre orele 9:00 - 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
S.C."ACK & SAURO"S.R.L. cu sediul in Dumbravita, str.Petofi Sandor, nr.13, jud. Timis, ORC J35/3127/2019, C.U.I.41493321,anunta intentia de obtinere a Autorizatie de Mediu pentru unitatea de la adresa Dumbravita str. Crisurilor nr.19 jud.Timis, cu activitate cod CAEN 5610-Restaurante* mai mult de 100 locuri.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare.


ERRIGAL ENERGY S.R.L., titular al proiectului: " Construire parc fotovoltaic, bransamente utilitati si organizare executare lucrari ", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Construire parc fotovoltaic, bransamente utilitati si organizare executare lucrari", propus a fi amplasat in judetul Salaj, comuna Hida, f.n. CF 50211, CF 50212, CF 50335, contract de constituire a unui drept de superficie nr. 1773/2023.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
S.C. PRIDOVA TECH S.R.L., titular al planului P.U.Z.- "CONTINUARE PROCEDURA PUZ - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII CONEXE, BIROURI, ANEXE TEHNICE SI ADMINISTRATIVE, RACORDURI, BRANSAMENTE, AMENAJARI, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER", in Judetul Ilfov, Comuna Afumati, Tarla 32, Parcela 136/72, Lot 3, NC. 58231, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
SC IMI CONSTRUCT 2019 S.R.L., cu sediul in comuna Sanandrei , Str.Sfantul Andrei, Nr.71, jud.Timis, CUI RO40505126, anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului: "Elaborare PUZ - Zona rezidentiala si functiuni complementare, servicii mixte" in orasul Jimbolia, jud. Timis, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa proiectantului, SC ARHIGEST SRL, municipiul Timisoara, str. Anton Pann, nr. 1, Ap.5, jud. Timis, zilnic intre orele 08.00-16.00.
Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, mun. Timisoara, Jud. Timis in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
ANUNT PUBLIC SC COM INOX SRL cu sediul social in Bucuresti str. Caporal Ivan Anghelache nr 8, sector 5, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440 in zilele de luni-joi, intre orele 9-13, vineri 9-12. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
Pierdut legitimatie si carnet de student eliberate de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti pe numele Zagara Luminita- Cristiana.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - APM FIURGIU. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
BUREBISTA MUNTENIA RENEWABLES S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Infiintare centrala electrica fotovoltaica Slobozia 2", propus a se realiza in jud. Giurgiu, comuna Slobozia - extravilan tarla 107, parcela -, NC 30999. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , in zilele de luni - joi intre orele 9,00 - 14,00 si vineri de la 9,00 - 12,00, si la BUREBISTA MUNTENIA RENEWABLES S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, Bd. Ferdinand, Nr. 70. Observatiile publicului se primesc zilnic la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
ANEXA Nr. 5.G la procedura.
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului)
HAND AUTO MANAGEMENT SRL (titularul proiectului) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
Spalatorie SELT SERVICE 6 BOXE,
propus a fi
amplasat in
STR PRELUNGIRRA GHENCEA nr. 75 -
- BRAGADIRU.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consulate la sediul
autoritati competente pentru protectia mediului APM ILFOV si la sediul Aleea Lacul
Morii nr. 1 sector 6, in zilele de luni-joi, intre orele 08.00-16:30.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov

ANUNT PUBLIC - APM MURES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
Subsemnatul, Cezar Covrig, cu domiciliul in Cornu, Prahova, in baza autorizatiei de construire nr.51 din 31.07.2023, emisa de Primaria Cornu, obiectiv: mansardare locuinta, anunta ca la data de 02.10.2023 ora 00.00 vor incepe lucrarile de constructie autorizate pentru imobilul situat in Privighetorii 4, nr. cadastral 24534.

ANUNT PUBLIC - APM MURES. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
Anunt: SC VITAFOAM ROMANIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Extindere hala depozitare corp C2 ", propus a fi amplasat loc. Ludus, str. 1 Mai, nr. 34, jud. Mures. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mures, din loc. Targu Mures, str. Podeni, nr. 10 in zilele de: luni, intre orele 09:00 - 14:00 si marti - vineri intre orele 09:00- 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Mures, loc. Targu Mures, str. Podeni, nr. 10, in zilele de luni, intre orele 09:00 - 14:00 si marti - vineri intre orele 09:00- 12:00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
ANUNT PUBLIC Bun Stelios Michalis anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la Plan Urbanistic Zonal - "Construire Spatiu Comercial (P)", amplasat in intravilan sat Progresu, str. Bucuresti, nr. 52, comuna Sohatu, jud. Calarasi, identificat cu nr.cad. 29206. Consultarea primei versiuni a planului se face la domiciliul beneficiarului sat Progresu, com. Sohatu, jud. Calarasi, in zilele lucratoare intre orele 9 - 16, precum si la sediul A.P.M. Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, mun. Calarasi, in zilele de Luni pana Vineri, intre orele 9 - 13. Comentarii/sugestii se primesc, in scris, la sediul A.P.M. Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, mun. Calarasi, jud. CL, in zilele de Luni pana Vineri, intre orele 9 - 13, tel/fax 0242/315.035 si 0242/311.926, precum si pe adresa: office@apmcl.anpm.ro incepand cu data de 25.09.2023.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
Agro Com SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire hala depozitare materiale feroase", propus a fi amplasat in Videle, strada Depozitelor, nr. 7, judetul Teleorman. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. l, judetul Teleorman, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.00 -14.00 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Anunturi Romania Libera
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2023. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Calculul anuntului de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata pentru anunturile de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
26 Sep 2023
#boycotAustria